Úvod Výměník na CPU Výměník venkovní Čerpadlo Grafy teploty Odkazy Guestbook

Úvod

Tady prezentuju vodní chlazení počítače vlastní konstrukce a poznataky s jeho provozováním. Vodním chlazením jsem se začal zabývat z důvodu hlučnosti soustavy větráků a vrtulek v počítači. Momentálně chladím vodou jen procesor ale chystám se i na ATX zdroj. Můj cíl je počítač bez vrtulek a větráků kde je nejhlučnější částí harddisk nebo CD mechanika. Vše je jednoduše zapojeno tak, že na procesoru je první výměník tepla propojený hadicemi přes čerpadlo s venkovním výměníkem tepla.

Výhody
Hlavní výhoda je samozřejmě to že tento způsob je velmi tichý. Chod akvarijního čerpadla je prakticky neslyšný. Účinnost je další výhodou ta je daná hlavně dimenzováním venkovního výměníku tepla který může být v tomto případě značně robustní protože není připevněn na CPU.


Nevýhody
Voda je vodivá lze sice použít destilovanou vodu ale v ní se při styku s kovy, nečistotami a prachem rozpustí ionty a na její nevodivost se nelze spoléhat. Riziko že voda vyteče do počítače je ale relativně malé pokud je všechno dobře utěsněno. Další nevýhoda je rozměrnost a váha ve srovnání se vzduchovým chladičem.

Úvod Výměník na CPU Výměník venkovní Čerpadlo Grafy teploty Odkazy Guestbook